Dotacje

 • Aktualności,  Dotacje

  Odbiór zadania „Wilczyska, kościół pw. św. Stanisława BM, ołtarz boczny lewy pw. Zwiastowania NMP (XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna”

  Parafia pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach w dniu 12.12.2022 r. dokonała odbioru zadania pn.: „Wilczyska, kościół pw. św. Stanisława BM, ołtarz boczny lewy pw. Zwiastowania NMP (XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna” – etap I dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków. W pierwszym etapie prac wykonano częściowo konserwację elementów polichromowanych, restaurację złoceń oraz restaurację srebrzeń ołtarza. Całkowity koszt zadania wyniósł 120 675,09 zł, dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł.  

 • Aktualności,  Dotacje

  Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków

  Parafia pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Wilczyska, kościół pw. św. Stanisława BM,ołtarz boczny lewy pw. Zwiastowania NMP (XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna” – etap I dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków. W pierwszym etapie prac zostanie wykonana częściowo konserwacja elementów polichromowanych, restauracja złoceń oraz restauracja srebrzeń ołtarza. Całkowity koszt zadania wynosi 120 675,09 zł, dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł.  

 • Aktualności,  Dotacje

  Odbiór prac renowacja dachu pokrytego gontem i fasad kościoła – dofinansowanie w ramach Funduszu Kościelnego

  W dniu 7 grudnia 2021 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława BM w Wilczyskach  dokonała odbioru zadania pn.: „Renowacja dachu pokrytego gontem i fasad kościoła drewnianego w Wilczyskach” dofinansowanego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w ramach „Funduszu Kościelnego”.               W ramach zadania zostały wykonane następujące prace: Impregnacja drewnianego gontu dachowego i deskowania na fasadach kościoła. Konserwacja instalacji odgromowej dachu kościoła. Renowacja konserwatorska cokołu kamiennego z piaskowca. Koszt całkowity zadania wynosi 107 567,07 zł, dofinansowanie 100 000,00 zł  

 • Aktualności,  Dotacje

  Odbiór prac renowacja dachu pokrytego gontem i fasad kościoła – dofinansowanie MKiDN

  W dniu 7 grudnia 2021 r. Parafia pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach dokonała odbioru zadania pn.: „Wilczyska, kościół pw. św. Stanisława BM (1605 r.): renowacja dachu pokrytego gontem i fasad kościoła drewnianego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków. Zakres zadania obejmował: Impregnację drewnianego gontu dachowego i deskowania na fasadach kościoła. Konserwację instalacji odgromowej dachu kościoła krytego gontem. Renowację konserwatorską cokołu kamiennego z piaskowca. Izolację przeciwwilgociową cokołu kamiennego. W ramach dotacji została sfinansowana izolacja przeciwwilgociowa cokołu fundamentowego kościoła w Wilczyskach. Całkowity koszt zadania wynosi 190 770,06 zł, dofinansowanie w wysokości 83 201,00 zł.    

 • Aktualności,  Dotacje

  Dofinansowanie na renowacje dachu i fasad kościoła

  Parafia pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Wilczyska, kościół pw. św. Stanisława BM (1605 r.): renowacja dachu pokrytego gontem i fasad kościoła drewnianego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków. Całkowity koszt zadania wynosi 190 770,06 zł, dofinansowanie w wysokości 83 201,00 zł. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Aktualności,  Dotacje

  Dofinansowanie na renowacje dachu i fasady kościoła

  Parafia Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Wilczyskach  uzyskała dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Renowacja dachu pokrytego gontem i fasad kościoła drewnianego w Wilczyskach z  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w ramach „Funduszu Kościelnego”. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: Impregnacja drewnianego gontu dachowego i deskowania na fasadach kościoła Konserwacja instalacji odgromowej dachu kościoła Renowacja konserwatorska cokołu kamiennego z piaskowca Koszt całkowity zadania wynosi 107 567,07 zł.