Aktualności,  Dotacje

Odbiór zadania „Wilczyska, kościół pw. św. Stanisława BM, ołtarz boczny lewy pw. Zwiastowania NMP (XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna”

Parafia pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach w dniu 12.12.2022 r. dokonała odbioru zadania pn.: „Wilczyska, kościół pw. św. Stanisława BM, ołtarz boczny lewy pw. Zwiastowania NMP (XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna” – etap I dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków.

W pierwszym etapie prac wykonano częściowo konserwację elementów polichromowanych, restaurację złoceń oraz restaurację srebrzeń ołtarza.

Całkowity koszt zadania wyniósł 120 675,09 zł, dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł.