Historia Parafii

Pierwsza wzmianka o tutejszym kościele została zapisana ok. 1470 r. W 1605 r. kościół został gruntownie rozbudowany. Konsekracji świątyni dokonał w 1641 r. bp Tomasz Oborski. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany i pokryty gontem. Jednonawowy, na zewnętrznej ścianie prezbiterium umieszczona jest barokowa grupa ukrzyżowania z XVIII w. Otwór tęczy w formie łuku w tzw. ośli grzbiet. Ołtarz główny z XVIII w., ołtarze boczne z przełomu XVII i XVIII w. Chrzcielnica z 1486 r., kamienna, rzeźbiona z herbami Strzemię, Gryf, Prus i Warnia.


Kapłani pracujący w parafii Wilczyska:

  • ks. Bogusław Maciaszek – od sierpnia 2020
  • ks.
  • ks.
  • ks.

Kościół w Wilczyskach – październik 2010 r.
Kościół w Wilczyskach – październik 2010 r.