Aktualności,  Dotacje

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków

Parafia pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Wilczyska, kościół pw. św. Stanisława BM,ołtarz boczny lewy pw. Zwiastowania NMP (XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna” – etap I dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków.

W pierwszym etapie prac zostanie wykonana częściowo konserwacja elementów polichromowanych, restauracja złoceń oraz restauracja srebrzeń ołtarza.

Całkowity koszt zadania wynosi 120 675,09 zł, dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł.