Aktualności,  Dotacje

Odbiór prac renowacja dachu pokrytego gontem i fasad kościoła – dofinansowanie MKiDN

W dniu 7 grudnia 2021 r. Parafia pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach dokonała odbioru zadania pn.: „Wilczyska, kościół pw. św. Stanisława BM (1605 r.): renowacja dachu pokrytego gontem i fasad kościoła drewnianego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków.

Zakres zadania obejmował:

  1. Impregnację drewnianego gontu dachowego i deskowania na fasadach kościoła.
  2. Konserwację instalacji odgromowej dachu kościoła krytego gontem.
  3. Renowację konserwatorską cokołu kamiennego z piaskowca.
  4. Izolację przeciwwilgociową cokołu kamiennego.

W ramach dotacji została sfinansowana izolacja przeciwwilgociowa cokołu fundamentowego kościoła w Wilczyskach.

Całkowity koszt zadania wynosi 190 770,06 zł, dofinansowanie w wysokości 83 201,00 zł