Aktualności,  Dotacje

Odbiór prac renowacja dachu pokrytego gontem i fasad kościoła – dofinansowanie w ramach Funduszu Kościelnego

W dniu 7 grudnia 2021 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława BM w Wilczyskach  dokonała odbioru zadania pn.: „Renowacja dachu pokrytego gontem i fasad kościoła drewnianego w Wilczyskach” dofinansowanego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w ramach „Funduszu Kościelnego”.
              W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

  1. Impregnacja drewnianego gontu dachowego i deskowania na fasadach kościoła.
  2. Konserwacja instalacji odgromowej dachu kościoła.
  3. Renowacja konserwatorska cokołu kamiennego z piaskowca.

Koszt całkowity zadania wynosi 107 567,07 zł, dofinansowanie 100 000,00 zł