Aktualności,  Dotacje

Dofinansowanie na renowacje dachu i fasad kościoła

Parafia pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Wilczyska, kościół pw. św. Stanisława BM (1605 r.): renowacja dachu pokrytego
gontem i fasad kościoła drewnianego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków.
Całkowity koszt zadania wynosi 190 770,06 zł, dofinansowanie w wysokości 83 201,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego