Aktualności,  Dotacje

Dofinansowanie na renowacje dachu i fasady kościoła

Parafia Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Wilczyskach  uzyskała dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Renowacja dachu pokrytego gontem i fasad kościoła drewnianego w Wilczyskach z  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w ramach „Funduszu Kościelnego”.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

  1. Impregnacja drewnianego gontu dachowego i deskowania na fasadach kościoła
  2. Konserwacja instalacji odgromowej dachu kościoła
  3. Renowacja konserwatorska cokołu kamiennego z piaskowca

Koszt całkowity zadania wynosi 107 567,07 zł.