Aktualności,  Dotacje

Informacja z otwarcia ofert „Wykonanie polichromii we wnętrzu drewnianego kościoła pw. św. Stanisława BM w Wilczyskach”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wykonanie polichromii we wnętrzu drewnianego kościoła pw. św. Stanisława BM w Wilczyskach