Aktualności,  Dotacje

Ogłoszenie o wyborze oferty: „Wykonanie polichromii we wnętrzu drewnianego kościoła pw. św. Stanisława BM w Wilczyskach”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wykonanie polichromii we wnętrzu
drewnianego kościoła pw. św. Stanisława BM w Wilczyskach”