Aktualności

Zapytanie ofertowe „Renowacja konserwatorska wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Stanisława BM w Wilczyskach”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego pisemnego na wykonanie robot konserwatorskich w ramach inwestycji pn. „Renowacja konserwatorska wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Stanisława BM w Wilczyskach” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zbytków.

zapytanie ofertowe – wnętrze kościoła

zał. nr 1 – formularz oferty

zał. nr 2 – umowy wnętrze

zał. nr 3 – oświadczenie

zał. nr 4 pozwolenie

zał. nr 5 program prac konserwatorskich