• Ogłoszenia parafialne

    Ogłoszenia parafialne – niedziela 10 kwiecień 2022

    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 10.04. 2022 r.   Od Czwartku Rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne – te dni obejmują najważniejsze tajemnice naszej wiary i życia religijnego. I chodzi o to aby każdy mógł przyjąć Chrystusa w Komunii Św. Cały porządek nabożeństw i adoracji podany jest w gablocie i na nasze stronie internetowej. Zapraszamy wszystkich do licznego udziału w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia: do adoracji w Ciemnicy, przy grobie Pańskim.   WIELKI CZWARTEK Pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Zbiórka ministrantów o 17:00 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej o 18:00 Adoracja Pana Jezusa do ciemnicy do 22:00   WIELKI PIĄTEK Dzień śmierci Pana Jezusa. Obowiązuje post ścisły i abstynencja od potraw…

  • Aktualności,  Dotacje

    Dofinansowanie na renowacje dachu i fasady kościoła

    Parafia Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Wilczyskach  uzyskała dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Renowacja dachu pokrytego gontem i fasad kościoła drewnianego w Wilczyskach z  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w ramach „Funduszu Kościelnego”. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: Impregnacja drewnianego gontu dachowego i deskowania na fasadach kościoła Konserwacja instalacji odgromowej dachu kościoła Renowacja konserwatorska cokołu kamiennego z piaskowca Koszt całkowity zadania wynosi 107 567,07 zł.